دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

C.D. Williams, T.L.Curtis , J.M.Doucet , M.T.Issac , F.Azarsina, 2006 Boston, USA, Effects of Hull Length on the Hydrodynamic Loads on a Slender Underwater Vehicle during Manoeuvres, Oceans IEEE-MTS, ادامه...

مقالات چاپ شده در نشریات

Farhood Azarsina and Christopher D. Williams, 2010, Manoeuvring simulation of the MUN Explorer AUV based on the empirical hydrodynamics of axi-symmetric bare hulls, Applied Ocean Research, Underwater vehicle, Towing tank tests, Hydrodynamic coefficients, Manoeuvring simulation ادامه...

فرهود آذرسینا و کریستوفر ویلیامز, 1390, تعیین مشتقات هیدرودینامیکی نیروی اسوی و گشتاور یاو با آزمایش مکانیزم صفحه ای یک زیر سطحی متقارن, نشریه مهندسی دریا, زيرسطحي، مشتقات هيدروديناميكي، مكانيزم حركت صفحه اي، مانورهاي ديناميكي ادامه...

فرهود آذرسینا و روزبه پناهی, 1393, مطالعه آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ بر حرکات یک کشتی حمل مایعات در امواج منظم, نشریه مهندسی دریا, شناورهاي حمل مایعات اسلاشینگ مطالعه آزمایشگاهی دامنه امواج ادامه...

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

فرهود آذرسینا

فرهود آذرسینا

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^